Dubbelvinst till Vdv Idyia

Dubbelvinst för Vallée des Voconces Idyia ”Jazza” och Maria i hoppklass 2 A&B i Tibro!

(foto Maria Dahlin)