Havana BIR i Motala

Havana (Pénélope de la peite Noire) ställdes ut för andra gången  sitt liv, på SGVK utställning i Motala. Resultaten blev Excellent, Cert och Bäst i Rasen. Lillmatte var väldigt stolt!

Vallée des Voconces Libereco var också med och fick Excellent i junior klass med en fin kritik från en nöjd domare. Grattis Sussie!