3e diplom för VdV Ianassa

Vilket team!! VdV Ianassa ”Impa” och Ingela tog sin 3e diplom i Nosework 1!!!
(foto Ingela Sjögren)