Våra valpar

Nästa kull planeras till slutet av 2017.
Next litter planned end of 2017.
Prochaine portée prévue fin 2017.

@Sophie 2015