Valpar i januari 2015

Vi väntar valpar i januari 2015 /

Puppies expected in January 2015 /

Chiots attendus en janvier 2015