systrarna VdV Ianassa och Idyia på utställning

22/8 utställning i Backamo: ”Impa” Vallée des Voconces Ianassa tog CERT framför systern ”Jazza” Vallée des Voconces Idyia.
Grattis Ingela och Maria!