Valpar / Puppies / Chiots

Valpar väntas i mitten av augusti
Puppies expected mid-August
Chiots attendus mi-août

INFO